ПОСТАНОВА N 787. Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

calendar_today
12 декабря 2008
query_builder
visibility
917

Документ 787-2008-п, редакцiя вiд 03.09.2008

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 вересня 2008 р. N 787

Київ

Про затвердження Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Технічний регламент максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами та план заходів щодо його застосування (додаються).
 2. Державному комітетові з питань технічного регулювання та споживчої політики забезпечити застосування Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами та установити контроль за дотриманням його вимог.
Прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
   
Інд. 21  

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 787

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ

максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами

Загальні питання

1. Цей Технічний регламент визначає вимоги щодо енергетичної ефективності побутових електричних холодильників, морозильників та комбінованих холодильників-морозильників (далі - холодильні прилади).

2. У цьому Технічному регламенті терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" ( 3164-15 ), "Про підтвердження відповідності" ( 2406-14 ) та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" ( 2407-14 ).

3. Дія цього Технічного регламенту поширюється на визначені у пункті 14 цього Технічного регламенту нові холодильні прилади, що живляться від мережі електричного струму.

Дія цього Технічного регламенту не поширюється на холодильні прилади, що живляться від інших джерел енергії, зокрема акумуляторів, та на побутові абсорбційні холодильні прилади і прилади, що виготовлені для одноразового використання.

4. Введення в обіг холодильних приладів дозволяється тільки за умови, що рівень споживання ними електроенергії не перевищує максимально дозволений для відповідної категорії холодильних приладів рівень, розрахований згідно з пунктом 17 чи 18 цього Технічного регламенту.

5. Виробник холодильного приладу або уповноважена ним особа - резидент України (далі - уповноважена особа) чи, у разі, коли виробник або уповноважена особа не провадять діяльність на території України, особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, несуть відповідальність згідно із законодавством за відповідність кожного уведеного в обіг холодильного приладу вимогам цього Технічного регламенту.

6. Введення в обіг холодильних приладів без нанесення національного знака відповідності забороняється.

7. Не дозволяється встановлювати заборону, обмеження чи перешкоджати введенню в обіг холодильних приладів, на які нанесено національний знак відповідності.

8. У разі коли на холодильні прилади поширюється дія інших технічних регламентів, якими передбачено нанесення національного знака відповідності, холодильні прилади повинні також відповідати вимогам таких технічних регламентів. Умовою нанесення національного знака є відповідність холодильних приладів усім технічним регламентам.

9. Нанесення на холодильні прилади будь-якого знака, схожого за формою на національний знак відповідності, заборонено. Будь-який інший знак може бути нанесено на холодильні прилади, їх упаковку, інструкцію з експлуатації чи іншу документацію за умови забезпечення чіткості та розбірливості національного знака відповідності.

10. У разі виявлення факту нанесення національного знака відповідності на холодильний прилад, який не відповідає вимогам цього Технічного регламенту, виробник або уповноважена особа чи особа, яка ввела холодильний прилад в обіг, повинні забезпечити відповідність приладу вимогам цього Технічного регламенту.

11. У разі повторного виявлення факту неналежного нанесення національного знака відповідності на холодильний прилад слід вжити заходів для обмеження чи заборони введення такої продукції в обіг або вилучення її з обігу згідно із законодавством України.

12. Будь-яке рішення стосовно обмеження уведення в обіг холодильних приладів повинне бути обґрунтованим. Про прийняте рішення, а також про строки усунення порушень вимог цього Технічного регламенту інформується заінтересована сторона.

Метод розрахунку максимально дозволеного рівня споживання електроенергії холодильним приладом

13. Рівень споживання електроенергії холодильним приладом залежить від його категорії, об`єму, енергетичної ефективності конструкції (товщина теплоізоляції, ефективність компресора тощо) і співвідношення температури повітря ззовні та всередині приладу.

14. За рівнем споживання електроенергії холодильні прилади поділяються на такі категорії:

 • категорія 1 - холодильник без низькотемпературного відділення. Низькотемпературне відділення - будь-яке відділення, температура повітря в якому дорівнює або нижче -6 град.C;
 • категорія 2 - холодильник з відділенням, температура повітря в якому становить +5 град.C та/або +12 град.C;
 • категорія 3 - холодильник з низькотемпературним відділенням, не маркований зірочкою;
 • категорія 4 - холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований однією зірочкою (*);
 • категорія 5 - холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований двома зірочками (**);
 • категорія 6 - холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований трьома зірочками (***);
 • категорія 7 - холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****);
 • категорія 8 - морозильник-шафа;
 • категорія 9 - морозильник-скриня;
 • категорія 10 - холодильник-морозильник з більше ніж двома дверима чи інші прилади.

15. Максимально дозволений рівень споживання електроенергії холодильним приладом визначається для кожної його категорії за лінійним рівнянням, що є функцією об`єму приладу.

Для холодильного приладу, який має кілька відділень, застосовується приведений об`єм, що є виваженою сумою об`єму всіх відділень холодильного приладу.

16. Приведений об`єм холодильного приладу Vпр визначається за формулою:

Vпр = (сума) Vc x Wc x Fc x Cc,

де Vc - об`єм конкретного типу відділення, літрів; Wc - температурний коефіцієнт, який розраховується за формулою:

Wc = (25 - Tc) / 20,

де Тс - температура, визначена для кожного відділення, град.C; Fc - коефіцієнт, що дорівнює 1,2 для відділення, що не обмерзає (no frost) та 1 - для інших відділень; Cc - коефіцієнт, що дорівнює 1 - для холодильних приладів кліматичних класів N та SN, Xc (коефіцієнт ваги) - для холодильних приладів кліматичного класу ST, Yc (коефіцієнт ваги) - для холодильних приладів кліматичного класу T.

Значення коефіцієнтів ваги Xc та Yc для різних типів відділень холодильних приладів наведені у додатку 1.

17. Максимально дозволений рівень споживання електроенергії (показник Emax) холодильними приладами різних категорій розраховується за формулами, наведеними в додатку 2 (з точністю до двох десяткових знаків після коми).

18. Для холодильників-морозильників з більше ніж двома дверима показник Emax розраховується за формулами, наведеними в додатку 3.

Процедури проведення випробувань для перевірки відповідності рівня споживання електроенергії холодильними приладами вимогам Технічного регламенту

19. Рівень споживання електроенергії холодильними приладами визначається згідно з ДСТУ EN 153 "Методи вимірювання енергоспоживання та відповідних характеристик побутових холодильників, морозильних камер, морозильників та їх поєднань, що працюють від електромережі".

Випробування холодильних приладів проводяться за таких умов:

температура повітря ззовні холодильних приладів для кліматичних класів SN, N, ST та T повинна дорівнювати +25 град.C;

граничне відхилення напруги змінного струму живлення становить +- 1 відсоток номінального значення 220 В;

граничне відхилення частоти змінного струму живлення становить +- 1 відсоток номінального значення 50 Гц.

20. У разі коли рівень споживання електроенергії холодильним приладом, що випробовується, не перевищує показник E , max розрахованого згідно з пунктом 17 або 18 цього Технічного регламенту, на 15 відсотків, холодильні прилади визнаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Якщо рівень споживання електроенергії таким холодильним приладом перевищує показник Emax на 15 відсотків, проводиться випробування трьох приладів.

У разі коли середнє арифметичне значення рівня споживання електроенергії трьох приладів не перевищує показник Emax на 10 відсотків, холодильні прилади визнаються такими, що відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Якщо середнє арифметичне значення перевищує показник Emax на 10 відсотків, холодильні прилади визнаються такими, що не відповідають вимогам цього Технічного регламенту.

Процедури оцінки відповідності

21. Виробник або уповноважена особа проводить оцінку відповідності холодильних приладів вимогам цього Технічного регламенту з використанням модуля А (внутрішній контроль виробництва) згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585 ( 1585-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р., N 41, ст. 2175).

Виробник або уповноважена особа проставляє на кожному холодильному приладі національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність холодильних приладів вимогам Технічного регламенту. Форма декларації про відповідність наведена у додатку 4.

22. Виробник або уповноважена особа складає передбачену пунктом 23 цього Технічного регламенту технічну документацію, зберігає її разом з декларацією про відповідність протягом трьох років з дати виготовлення останнього зразка холодильного приладу і надає для перевірки у випадках, установлених законодавством.

23. Технічна документація складається державною мовою та повинна містити:

 • найменування та місцезнаходження виробника;
 • загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;
 • інформацію про основні конструктивні особливості моделі холодильного приладу, включаючи відповідні креслення, зокрема про особливості, що істотно впливають на рівень споживання електроенергії, розміри, об`єм, характеристики компресора;
 • інструкцію з експлуатації;
 • протоколи випробувань рівня споживання електроенергії;
 • підтвердження відповідності результатів таких випробувань результатам розрахунків згідно з пунктом 17 або 18 цього Технічного регламенту.

24. Виробник або уповноважена особа відповідає як за визначення рівня споживання електроенергії холодильними приладами шляхом випробувань згідно з пунктом 19, так і за правильність розрахунків згідно з пунктом 17 або 18 цього Технічного регламенту.

Виробник повинен вжити заходів для забезпечення під час виробничого процесу відповідності виготовлених холодильних приладів технічній документації і вимогам цього Технічного регламенту.

25. Особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, проводить оцінку їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту з використанням модуля G (перевірка одиниць продукції) згідно з Технічним регламентом модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах ( 1585-2003-п ).

Під час використання зазначеного модуля особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, проставляє на кожному перевіреному зразку холодильних приладів національний знак відповідності та складає декларацію про відповідність на підставі сертифіката відповідності, виданого в установленому законодавством порядку органом з оцінки відповідності.

26. Для отримання сертифіката відповідності особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, подає одному з призначених органів з оцінки відповідності за власним вибором заявку на проведення випробування кожного зразка холодильних приладів. Заявка повинна містити:

 • найменування та місцезнаходження виробника;
 • загальний опис моделі холодильного приладу, достатній для її однозначної ідентифікації;
 • інструкцію з експлуатації.

27. Призначений орган з оцінки відповідності:

 • досліджує кожний зразок холодильних приладів і проводить випробування згідно з пунктом 19 цього Технічного регламенту;
 • видає сертифікати відповідності на підставі проведених випробувань і дає дозвіл проставляти свій ідентифікаційний номер на кожний перевірений зразок холодильних приладів.

28. Особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, зберігає декларації про відповідність та сертифікати відповідності протягом трьох років з дати уведення холодильних приладів в обіг і надає їх для перевірки у випадках, установлених законодавством.

29. Особа, яка ввела холодильні прилади в обіг, несе відповідальність як за визначення рівня споживання електроенергії кожного зразка холодильних приладів шляхом проведення випробувань згідно з пунктом 19, так і за правильність розрахунків згідно з пунктом 17 або 18 цього Технічного регламенту.

Додаток 1

до Технічного регламенту

КОЕФІЦІЄНТИ

ваги для різних типів відділень холодильних приладів

Типи відділень Коефіцієнт ваги
Xc Yc
Відділення для охолодження продуктів 1,25 1,35
Відділення для зберігання свіжих продуктів 1,2 1,3
Відділення, температура повітря в якому дорівнює 0 град.C 1,15 1,25
Низькотемпературне відділення, не марковане зірочкою 1,15 1,25
Низькотемпературне відділення, марковане однією зірочкою (*) 1,12 1,12
Низькотемпературне відділення, марковане двома зірочками (**) 1,08 1,15
Низькотемпературне відділення, марковане трьома зірочками (***), та морозильне відділення, марковане чотирма зірочками" (****) 1,05 1,1

Додаток 2

до Технічного регламенту

ФОРМУЛИ

для визначення максимально дозволеного рівня споживання електроенергії (Emax ) холодильними приладами

Категорія Найменування холодильного приладу Формула для визначення Emax кВт x год/доба
1 Холодильник без низькотемпературного відділення (0,207 x Vпр + 218) / 365
2 Холодильник з відділенням, температура повітря в якому становить +5 град.C та/або +12 град.C (0,207 x Vпр + 218) / 365
3 Холодильник з низькотемпературним відділенням, не маркований зірочкою (0,207 x Vпр + 218) / 365
4 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований однією зірочкою (*) (0,557 x Vпр + 166) / 365
5 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований двома зірочками (**) (0,402 x Vпр + 219) / 365
6 Холодильник з низькотемпературним відділенням, маркований трьома зірочками (***) (0,573 x Vпр + 206) / 365
7 Холодильник-морозильник з морозильним відділенням, маркований чотирма зірочками (****) (0,697 x Vпр + 272) / 365
8 Морозильник-шафа (0,434 x Vпр + 262) / 365
9 Морозильник-скриня (0,48 x Vпр + 195) / 365

Додаток 3

до Технічного регламенту

ФОРМУЛИ

для визначення максимально дозволеного рівня споживання електроенергії (Emax ) холодильними приладами з більше ніж двома дверима

Відділення з найнижчою температурою Категорія холодильного приладу Формула для визначення Emax кВт x год/доба
> - 6 град.C 1 - 3 (0,207 x Vпр + 218) / 365
<= - 6 град.C (*) 4 (0,557 x Vпр + 166) / 365
<= - 12 град.C (**) 5 (0,402 x Vпр + 219) / 365
<= - 18 град.C (***) 6 (0,573 x Vпр + 206) / 365
<= - 18 град.C (****) 7 (0,697 x Vпр + 272) / 365

Додаток 4

до Технічного регламенту

ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

ДЕКЛАРАЦІЯ про відповідність

* Застосовується у разі використання модуля, в якому оцінка відповідності холодильного приладу проводиться призначеним органом з оцінки відповідності.

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. N 787

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо застосування Технічного регламенту максимально дозволеного споживання електроенергії холодильними приладами на період до 2009 року

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання
1. Призначення організації, відповідальної за застосування Технічного регламенту Держспоживстандарт друге півріччя 2008 року
2. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з положеннями Технічного регламенту

Держспоживстандарт

Мінпромполітики

НАЕР

- " -
3. Популяризація застосування Технічного регламенту за допомогою засобів масової інформації, а також шляхом проведення семінарів, конференцій

Мінпромполітики

Держспоживстандарт

- " -
4. Підготовка вітчизняних підприємств до виготовлення холодильних приладів згідно з вимогами Технічного регламенту Мінпромполітики друге півріччя 2008 р. -2009 рік
5. Добровільне застосування підприємствами Технічного регламенту шляхом проведення процедури оцінки відповідності холодильних приладів його вимогам - " - - " -
6. Призначення органів з оцінки відповідності холодильних приладів вимогам Технічного регламенту

Держспоживстандарт

Мінпромполітики

НАЕР

- " -
7. Обов`язкове застосування підприємствами Технічного регламенту Мінпромполітики 2009 рік
Комментарии
Loading
E-Mail:
следить за ответами